Logo-NLbe

Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit
Zijnsontwikkeling: de enige Weg naar het Zijn

16965-hoe-adviseurs-coaches-goeroes-onbewust-verandering-blokkeren_l1Prézijnsontwikkeling.

De evolutie beweegt zich van ego naar Zijn. In deze tijd maakt de samenleving een begin met zijnsontwikkeling. Dat bestaat naast ontwikkelingen die wegbereidend zijn naar het Zijn ook uit een ontwikkeling die wordt aangeduid als de nieuwe spiritualiteit. Die ontwikkeling is echter geen zijnsontwikkeling, maar prézijnsontwikkeling, dus als een ontwikkeling die aan zijnsontwikkeling voorafgaat. De reden daarvan is dat het ego er nog dominant in is waardoor deze ontwikkeling ook aangeduid kan worden als spiritueel materialisme of egospiritualiteit. Het kenmerk ervan bestaat uit de aanname dat het Zijn een manier van zijn en doen en dus maakbaar is. Vandaar de vele methoden die beweren kenmerken van het Zijn als balans, kracht, liefde, eenheid, wijsheid, rust, enz. enz. op te leveren. Methoden die over het algemeen gelegitimeerd worden vanuit de aanname dat er vele wegen naar Rome zijn. Iets wat wel geldt voor de confrontatie met je zelf waardoor je je bewust wordt van je niet-Zijn c.q. je ego, maar niet voor de realisatie van je Zijn. Het idee over de maakbaarheid van het Zijn tref je zelfs aan, zij het vaak zeer subtiel, in uitspraken van spirituele coaches en leermeesters en van cultuurdragers als politici, staatshoofden, wetenschappers, e.d. Voor de ontwikkeling van je Zijn is het van belang deze misvatting, deze onkunde over het Zijn en de ontwikkeling ervan, te herkennen. Daarom geven we je hieronder in "De nuance" inzicht daarin. Daarbij dienden we, wellicht tot ongenoegen van sommigen, de namen van de auteurs te vermelden omdat zij de eigenaar van de teksten zijn die geciteerd worden.

Wens je vragen over de inhoud van “De nuance” te stellen, dan kan dat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Plak daartoe de tekst waarover je een vraag wilt stellen in de email en stel je vraag. Draagt die vraag en het antwoord bij aan verdieping dan kan die anoniem in Q&A worden opgenomen. Leden kunnen in de Spinozakamer onder de categorie "Prézijnsontwikkeling" discussiëren over de inhoud ervan.

Via de zoekmogelijkheid kun je een auteur zoeken die geciteerd is. Gebruik daarvoor de achternaam van de auteur.

De tot op heden geciteerde auteurs zijn: Eckhart Tolle, Amit Goswami, Antonio Domasio, Karen Armstrong, Kris en Tijn Touber, Theo Buijsrogge, Jeff Foster, Alberto Villoldo, Koningin Beatrix, Hans Knibbe, Rob Riemen, Immanuel Kant, Spinoza, Paul de Blot, Arjuna Ardagh, Thich Nhat Hanh, Brens Seinen, Transformatielab, Matthijs Schouten, Neal Donald Walsh, Lynne McTaggert, michaelsysteem, Art of Life, Deepak Chopra, Andrew Cohen, Isha Judd

Wil je de vernieuwingen van deze pagina ontvangen, abonneer je dan via rss-logo31x31 
Wil je bericht van ieder nieuw artikel per email ontvangen, abonneer je dan op de weblog van NLbe www.kwantumsprong.blogspot.nl.

Het auteursrecht verbiedt artikelen integraal op internet te zetten. Om die reden zijn ze via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op te vragen.

  • Home
  • Nieuws
  • Samenleving
  • Prézijnsontwikkeling

Eigen belang

Spinoza (filosoof 1632-1677): "Eigenbelang is de kern en het wezen van alle menselijke handelingen."

De nuance: Alleen het ego handelt uit eigenbelang, uit de behoefte de intrinsieke onvervuldheid van zichzelf te vullen, te bevredigen. Het Zijn is vervuld en handelt dus niet vanuit eigenbelang, ook al lijkt dat in het handelen van het Zijn wel zo te zijn. Dat lijkt zo, omdat het Zijn zich kan manifesteren als het toe-eigenen, het nuttigen, van iets. Eigenbelang is de kern en het wezen van het ego, niet van het Zijn. Het Zijn is je Kern zijn, je wezen zijn. Dus eigenbelang is niet de kern en het wezen van de mens.

Zoekterm: zoekspinoza 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Business spiritualiteit

Paul de Blot, hoogleraar business spiritualiteit Business Universiteit Nyenrode.
"Business Spiritualiteit gaat om goed zakendoen, zorgvuldig, gedisciplineerd en vanuit een diepe inspiratie." Bron: Weblog Paul de Blot, 1 mei 2008.

De nuance: Het ego is dualistisch, de gevangene van goed en kwaad, en wil het leven beheersen. Het ego wil dus goed in plaats van slecht zaken doen en weet precies wat goed en slecht is. Zo wil het ook zorgvuldig in plaats van onzorgvuldig zaken doen en weet ook hierbij precies wat dat is. Het ego wil beheersing over zichzelf en het leven en noemt dat discipline. Het ego wil ook diepe inspiratie. Maar zolang er niet bij wordt verteld wat dat is mag worden aangenomen dat dit de inspiratie van het onvervulde en derhalve behoeftige/begerige ego is. Het Zijn is het volmaakt-zijn en is daardoor in ieder moment volmaakt in zijn doen en laten, ook al wordt dit getypeerd als niet goed, onzorgvuldig en ongedisciplineerd zakendoen. Het Zijn is het één zijn met het Geheel, met God, en is de staat van overgave aan de Wil ervan. Business spiritualiteit gaat dus in wezen over het doen van zaken vanuit het Zijn.

Zoekterm: zoekblot 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Menswaardig

Paul de Blot, hoogleraar business spiritualiteit Business Universiteit Nyenrode. ´God is mens geworden.´ Wat je ook doet, doe het menswaardig. Dit is het schema. Het bestaat uit drie niveaus. Niveau 1 is Doen en Realisme. Want je bent pas spiritueel als je realist bent. Zonder realisme geen succes, maak je geen winst. Maar als je alleen realistisch bent, ben je binnen een paar jaar overspannen. Niveau 2 is zijnsniveau, het hart, idealisme. Dat moet in evenwicht zijn met het realisme. Niveau 3 is interactie. Je bent als mens een kosmisch en sociaal wezen. Daarom ben je in interactie met andere mensen en je omgeving. Zonder interactie geen samenwerking. Spiritualiteit is interdisciplinair. Het heeft met alles te maken." Bron: Het Financieele Dagblad 19-07-2007.

De nuance: Wat is menswaardig? Menswaardig is volwaardig zijn oftewel volmaakt zijn. God is het Geheel, het leven zelf, en dus volmaakt. Menswaardig zijn is dan het één zijn met God en de overgave aan de Wil van God die door de mens tot uitdrukking wordt gebracht. Die toestand wordt bereikt wanneer de mens zich heeft bevrijd uit de gevangenschap van de dualiteit, het ego, en daardoor één is geworden met de singulariteit, het Ware Zelf. Kortom, wanneer de mens het Zijn heeft gerealiseerd. Dan manifesteert de mens zich vrij, dus niet gehinderd door de wil van zijn ego: de in gedachten gevatte wil van zijn bewuste en onbewuste gevoelens. Dat is het volmaakte ´Doen´. Dat ´doen´ is ook het volmaakte realisme. Want dat is niet het ´doen´ van het ego dat dualistisch en daardoor schijnwaar/schijnrealistisch is, maar het ´doen´ van het Ware Zelf dat singulair (eenpuntig) en daardoor waar/realistisch is. Het verschil kan alleen innerlijk worden waargenomen. Het wordt niet bepaald door vorm, dus door bijvoorbeeld gedrag, overtuiging, kennis. Het Zijn is de toestand waarin de mens heel is, volmaakt open en volmaakt kernachtig is, volmaakt één is met hemel en aarde. Daarmee is de mens in wezen alles. Heeft hij alle tegenstellingen verenigd, dus ook hart en hoofd, idealistisch en realistisch, individualistisch en sociaal, kosmisch en aards, samenwerkend en niet samenwerkend, interactief en niet interactief, enz. enz. Conclusie: De uitspraken van de heer Blot in het Financieele Dagblad bevinden zich op het niveau van de dualiteit, het ego. De Weg naar het Zijn, naar het doel van spirituele ontwikkeling, ontbreekt daardoor.

Zoekterm: zoekblot 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Aspecten van verlicht leven

Eckhart Tolle, auteur van ´Een Nieuwe Aarde´. "Je niet verzetten, niet oordelen en onthechting zijn de drie aspecten van ware vrijheid en verlicht leven." Bron: Een Nieuwe Aarde, 9e druk, blz. 174.

De nuance: De nuance over ´je niet verzetten´ heb ik hiervoor al gegeven. Met ´onthechting´als één van de drie aspecten ben ik het eens. Met het ´niet oordelen´ ben ik het niet eens. Dat vind ik een spiritueel dogma. Het ego kan oordelen, het Zijn ook. Het ego oordeelt vanuit de gevangenschap van goed en kwaad en vanuit onvervuldheid. Het ego heeft het oordelen nodig om de intrinsiek onvervuldheid of beter gezegd de behoeftigheid ervan te bevredigen. Immers, als het ego zegt dat iemand slecht is, dan impliceert dat dat het zelf goed is. Het probleem van deze behoeftebevrediging is dat het nooit tot vervulling leidt. Het Zijn oordeelt vanuit het Goede dat vrij/los is van goed en kwaad en dat vervuld is. Het Zijn heeft het oordelen niet nodig, want het is al vervuld. Als het oordeelt is dat de Wil van het Geheel, het leven zelf, God en dus niet de wil van het ego die uit is op behoeftebevrediging, op zelferkenning.

Zoekterm: zoektolle 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Hel op Aarde

Eckhart Tolle, auteur van ´Een Nieuwe Aarde´. "……….. , je weet niet dat je een hel op aarde maakt. Leed berokkenen zonder het zelf te weten – dat is de essentie van onbewust leven, dat is helemaal in de greep van het ego zijn." Bron: Een Nieuwe Aarde, 9e druk, blz. 94.

De nuance: Je ego zijn, is de hel op aarde. De manifestatie van het ego maakt dat bewust, want het raakt de pijn, de disharmonie, die inherent is aan het ego, aan de afgescheidenheid van de harmonie van het Zijn. Er is dus geen sprake van leed berokkenen, dus van leed veroorzaken wat er niet was. Want het was er al, bewust dan wel onbewust, want dat is inherent aan de bedoeling van het op aarde zijn, hetwelk bestaat uit het vrij/los komen uit dat leed door het toelaten ervan.

Zoekterm: zoektolle

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Meer artikelen...

streep-bottom
nieuwsbriefdonateurs boekcontact