Logo-NLbe

Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit
Zijnsontwikkeling: de enige Weg naar het Zijn

Wereldnieuws-2

 

 

 

Wegbereiding van zijnsontwikkeling.

De evolutie dwingt de samenleving een begin te maken met zijnsontwikkeling. Dat bestaat uit een spontaan ontstane tijdgeest met ontwikkelingen zoals de democratisering, de vrouwenrechten, het protest tegen de macht van het materialisme. Die ontwikkelingen zijn geen zijnsontwikkeling, maar ze bereiden wel de weg er naartoe omdat ze vergroting van de vrijheid nastreven.

De wegbereiding naar zijnsontwikkeling bestaat onder andere uit de onderstaande fenomenen. Daaronder tref je artikelen aan van meer recente voorbeelden daarvan. 

Naar recente artikelen en video's.

 1. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het vrijheid nastreeft en het Zijn de volmaakte vrijheid is.
 2. De individualisering en globalisering. Dit is wegbereidend omdat het bewust maakt van het deel- en het geheelzijn dat inherent is aan het Zijn.
 3. De wetenschap. Deze veroorzaakt wegbereiding omdat ze de mens bewust maakt van het feit dat zowel deel als geheel bestaan, dat niets zeker is en dat alles met alles (ogenblikkelijk) samenhangt inclusief de menselijke geest. En dat dit alles de mens dwingt zijn drang tot beheersing van het leven inclusief zichzelf los te laten oftewel zich over te geven aan het leven dat in het Zijn gerealiseerd is.
 4. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het voortkomt uit de drang naar vrijheid dat in het Zijn volmaakt is.
 5. Het centraal stellen van de mens. Dit is wegbereidend omdat in het Zijn de mens volmaakt één is met en gestuurd wordt door de Wil van het Geheel en dus volledig centraal staat.
 6. De human resource. Dit is wegbereidend omdat het erkent dat de continuïteit van de organisatie afhankelijk is van het benutten van alle vermogens (resources) van de medewerkers.
 7. De ik-bevestigende reclame (bijvoorbeeld: De iphone, “het beste wat je kunt worden is jezelf”). Dit is wegbereidend omdat het de mens de eigenwaarde geeft die volmaakt is in het Zijn.
 8. De ik-bevestigende manifestaties zoals de talentenprogramma’s op TV. Die zijn wegbereidend omdat ze de mens de eigenwaarde geven die volmaakt is in het Zijn.
 9. De ik-bewustwordende mogelijkheden zoals het TV-programma “Big brother”. Dit is wegbereidend omdat de mens zich daardoor leert herkennen en erkennen dat volmaakt is in het Zijn.
 10. Het netwerken. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van het geheel-zijn c.q. het verantwoordelijk zijn dat volmaakt is in het Zijn.
 11. De gedrevenheid naar uniek zijn. Dit is wegbereidend omdat het de mens zelfbewust en zelfwaarderend maakt dat volmaakt is in het Zijn.
 12. De noodzaak van specifieke motivatie (bijvoorbeeld: Waarom wil jij deze baan? Wat is jouw unieke bijdrage?).  Dit is wegbereidend omdat het de mens dwingt tot het herkennen en daarmee worden van wie hij/zij echt is dat voltooid is in het Zijn.
 13. De apocalyptische films en voorspellingen. Dit zijn wegbereidingen omdat deze de mens bewust maken van de mogelijkheid van totale vernietiging en daarmee van de totale vernietiging c.q. het sterven van zijn ego dat noodzakelijk is voor het openbaren en bijgevolg het realiseren van zijn Zijn (Apocalyps betekent zowel vernietiging als openbaring).
 14. De versnelde slechting van taboes. Dit is wegbereidend omdat het de mens innerlijk vrij maakt dat gerealiseerd  is in het Zijn.
 15. Mediation. Dit is wegbereidend omdat het een vorm van geschilbeslechting is die ervan uitgaat dat ieder mens het vermogen heeft een geschil zelf te beslechten. Het volmaakte vermogen tot geschilbeslechting is het volledig jezelf zijn of kortweg het Zijn. Want in het Zijn is de dualiteit overstegen en is derhalve het midden, het doel van mediation, bereikt.
 16. Dading. Dit is wegbereidend omdat het bestaat uit het in contact brengen van dader en slachtoffer. Dit contact bevordert het besef dat er in wezen geen goed en kwaad bestaat. Dat alles wat er gebeurt moet gebeuren ten dienste van een groter doel t.w. de ontwikkeling van het Zijn als zijnde de overstijging van goed en kwaad.
 17. De vermindering van de privacy, de openheid. Dit is wegbereidend omdat het de mens de innerlijke vrijheid geeft die volmaakt is in het Zijn.
 18. Het terug gaan naar dan wel het uitvoeren van de corebusiness. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van zijn kern waar hij in het Zijn volledig mee samenvalt.
 19. Het dienend leiderschap. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt het Geheel te dienen dat volmaakt is in het Zijn.
 20. De wens tot volledige vrije meningsuiting. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt zichzelf te zijn en bewust maakt van het feit dat vrije meningsuiting alleen kan als de mens in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gevoelens. Iets wat volmaakt is in het Zijn.
 21. De (politieke en economische) eenwording. Dit is wegbereidend omdat eenheid alleen in het Zijn bestaat.
 22. De verharding van de samenleving. Dit is wegbereidend omdat de confrontatie van de mens met zichzelf onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het Zijn zolang er niet aan de harmoniserende zijnsontwikkeling wordt gedaan.
 23. De digitalisering. Dit is wegbereidend omdat het Zijn digitaal in plaats van analoog is. Dat houdt in dat het puur zichzelf is in plaats van niet zichzelf ter wille van de ander. En dat het bij een keuze ja of nee is in plaats van een beetje ja en een beetje nee (bijv. eigenlijk nee, maar ja ter wille van de lieve vrede).
 24. Het populisme. Dit is wegbereidend omdat het volk gekend wordt in zijn (onderbuik)gevoelens en (zelf)erkenning onmisbaar is voor het realiseren van het Zijn.
 25. De vermenselijking van de politiek. Dit is wegbereidend omdat de politiek cultuurdrager is (het goede voorbeeld) en vermenselijking vraagt om te zijn wie de politicus is i.p.v. wandelend partijprogramma.
 26. Het nieuw gevonden Judas evangelie. Dit is wegbereidend omdat het aangeeft dat Judas niet, zoals het oordeel altijd is geweest, de verrader van Jezus was, maar zijn helper. Het feit dat de mensen dit een zeer opmerkelijk gegeven vinden wordt veroorzaakt door het feit dat ze de gevangene zijn van de dualiteit oftewel hun ego zijn. Want daardoor is het alleen mogelijk om de daad van Judas als goed of kwaad te beoordelen en niet als het Goede. Of anders gezegd, niet als een door het Ware Zelf/het Geheel/God ingegeven daad. Het feit dat er nu afgerekend wordt met het gangbare oordeel over Judas draagt bij aan het beëindigen van voornoemde gevangenschap en aldus aan de ontwikkeling van de eenwording met het Ware Zelf oftewel van het Zijn.
 27. Enz.


Voorbeelden daarvan tref je hieronder aan:
Wil je de vernieuwingen van deze pagina ontvangen, abonneer je dan via rss-logo31x31
Wil je bericht van ieder nieuw artikel per email ontvangen, abonneer je dan op de weblog van NLbe www.kwantumsprong.blogspot.nl.

Het auteursrecht verbiedt artikelen integraal op internet te zetten. Om die reden zijn ze via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op te vragen.

Naar boven.

Prof. Robbert Dijkgraaf: The end of space and time

#zijn
Geweldige uitleg van Professor Robbert Dijkgraaf, directeur van The institute of Advanced Study in Princeton USA, over kwantumtheorie, het zwarte gat en singulariteit. Ik meen er een soort wetenschappelijke basis in te vinden voor mijn ervaringen betreffende de ontwikkeling van mijn Zijn en mijn Zijn als zodanig. Zo zegt hij vanaf 31.00 minuten dat het imploderen van een ster leidt tot singulariteit. Ik meen dat dit hetzelfde is als het sterven van het (dualistische) materie gebonden ego zoals geschiedt in de ervaring van het zwarte gat op de Weg naar het Zijn en bijgevolg het één worden met de singulariteit van het Ware Zelf oftewel het realiseren van het Zijn.  

 

Robbert-Dijkgraaf-verloop-tijdkleinBij 31.55 zegt hij dat buiten het zwarte gat de tijd opwaarts verloopt en in het zwarte gat inwaarts. Ik meen dat dit laatste hetzelfde is als het vrij/los zijn van tijd (en ook ruimte) in de singulariteit oftewel in het Ware Zelf. Dus hetzelfde is als het in het hier en nu zijn, in het één zijn met het Ware Zelf oftewel in het Zijn. Hetgeen in de praktijk betekent dat je Wil (is de Wil van je ware Zelf) niet gestuurd wordt door gebeurtenissen uit het verleden en verwachtingen of voornemens betreffende de toekomst. 

 

Robbert-Dijkgraaf-Hawking-radiationkleinBij 33.21 zegt hij dat als er een deeltje ontstaat op de rand van het zwarte gat dat er dan een deeltje in en een deeltje buiten het zwarte gat ontstaat waarbij het deeltje in het zwarte gat in het zwarte gat blijft en het deeltje erbuiten bevrijd is en naar het oneindige kan ontsnappen. Ik meen dat dit hetzelfde is als het Zijn waarbij je één bent met de singulariteit van je Ware Zelf oftewel in het hier en nu bent en je je manifesteert vanuit je Ware Zelf in het oneindige van de materiële wereld c.q. het Geheel, de wereld van ruimte en tijd. Een manifestatie die ophoudt als je dood bent, dus als je je niet langer in de materiële wereld van ruimte en tijd bevindt maar alleen in de ruimte- en tijdloze wereld van de singulariteit. Deze manifestatie vanuit de singulariteit (dus vanuit je Ware Zelf) noemt Robbert de spontane manifestatie of de Hawking Radiation. Ik meen dat dit hetzelfde is als de manifestatie van het Ware Zelf die voortkomt uit de nonintentionele overgave aan de niet te kennen Wil van het Geheel die zich in het leven manifesteert als de impuls tot manifestatie in het hier en nu. Zie ook Leonard Susskind.

Robbert-Dijkgraaf-Holography-kleinBij 35.21 zegt hij dat deze manifestatie aangeduid kan worden in de slogan ‘it from bit’ waarbij ‘it’ het universum oftewel het Geheel is en ‘bit’ de informatie voor de materiële manifestatie is. M.a.w. de manifestatie vanuit de singulariteit c.q. het Ware Zelf is de manifestatie vanuit het Geheel of anders gezegd de manifestatie vanuit het één zijn met het Geheel c.q. het Zijn. Iets wat geschiedt via het zogenaamde holografische principe (zie 41.13) dat van de twee dimensies in de singulariteit de drie dimensies maakt waaruit de materiële, de dualistische, wereld bestaat.

Vanaf 44.51 zegt hij dat 'space and time should not be the basis of our arguments. Space and time should emerge from what we are doing'. Dit betekent wat mij betreft dat oorzaak en gevolg dat tot de materie oftewel tot ruimte en tijd behoort niet, zoals tot op heden gebruikelijk, als de basis van ons handelen kan worden gebruikt. En dat ons handelen simpelweg uit het niets of beter gezegd uit de niet te kennen singulariteit c.q. de eenheid/het geheel/het leven zelf voortkomt. M.a.w. we dienen ons over te geven aan de impuls tot manifestatie in het hier en nu oftewel aan dat wat vanzelf gebeurt. Iets wat in het Zijn nonintentioneel het geval is.

Robbert-Dijkgraaf-Emergence-kleinBij 48.50 zegt hij dat kwantuminformatie een meer fundamenteel concept is dan het ruimte-tijd concept. Daaruit meen ik op te maken dat de manifestatie vanuit het Ware Zelf c.q. het Zijn echter is dan vanuit het materie en dus ruimte-tijd gebonden ego. Iets wat ik inderdaad als zodanig ervaar. Sterker nog, die informatie of beter gezegd de manifestatie vanuit die informatie ervaar ik als echt. Niet verwonderlijk, omdat het uit de singulariteit, de eenpuntigheid, komt.


Deze uitleg van Robbert Dijkgraaf sluit mooi aan bij de uitleg van Leonard Susskind. Hij heeft het namelijk over onze aanwezigheid in en buiten het zwarte gat c.q. de singulariteit.

De informatie van Robbert wil ik aanmerken als de beste wegbereiding voor zijnsontwikkeling. Te hopen is dat de wetenschap dat ook gaat erkennen. 

Ik zou graag nog eens wat verder praten met de heer Dijkgraaf om een meer gedatailleerd inzicht te krijgen in wat hij bedoelt en dit te vergelijken met de (subtiele) ervaringen van het Zijn en de ontwikkeling ervan.

Vraag. Bij 41.28 heeft de heer Dijgraaf het over het ontstaan (the emergence) van het twee dimensionale in het driedimensionale via het holografisch principe. Bedoelt hij daarmee dat in het zwarte gat, dus in de singulariteit, het aantal dimensies twee is? En dat onze driedimensionale materiële werkelijkheid een holografische vorm is van de tweedimensionale werkelijkheid in het zwarte gat? Graag antwoord via vraag at nlbe.nl

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
streep-bottom
nieuwsbriefdonateurs boekcontact